Kalendář pro nejbližší období

Ve středu 20. 12. POZOR změna: pro skupinu žáků z II. stupně se nebude konat katecheze, protože od 15:00 bude v kostele sv. Antonína rozšířená zpovědní služba.
V 19:30 v kostele sv. Antonína zazní Vánoční koncert Prahy 7.

Ve čtvrtek 21. 12. od 15:00 bude v kostele sv. Antonína rozšířená zpovědní služba. Po mši sv. bude mít smíšený pěvecký sbor generální předvánoční zkoušku v kostele sv. Antonína (sbor@svatyantonin.cz). Prodloužená adorace tedy NEBUDE.

Neděle 24. 12. 4. neděle adventní/Štědrý den, POZOR! mše ze 4. neděle adventní bude pouze v 8:00 (zpěv rorátů v 7:55). Mše v 10:00 NEBUDE! Odpoledne pak v 15:30 vigilie ze slavnosti Narození Páně a ve 24:00 půlnoční u sv. Antonína.
Kostel bude otevřen od 7:00 do 17:00 a od 23.30 do 01:00

25. 12. od 17:00 v kostele sv. Antonína zazní slavnostní vánoční koncert Zpívání u jesliček (účinkují Čeští madrigalisté).

1.–15. 1. probíhá Tříkrálová sbírka, chcete-li zapojit své děti, obracejte se na Mílu Svobodovou (776 173 673).

Kompletní vánoční pořad bohoslužeb v kostele sv. Antonína najdete zde.