K blížící se farní pouti

Jsem rád, že se i letos farní pouť může uskutečnit. Poděkování patří vám, kteří jste se přihlásili. Naším cílem bude svatoprokopský klášter na Sázavě, krypta v kostele v Kouřimi a nedaleký skanzen lidových staveb. Cíle cesty jsou opět vybrány tak, že byste je individuálně neuskutečnili. Jako duchovní přípravu doporučuji novénu ke sv. Prokopovi, kterou jsme již nabízeli před prázdninami (ještě několik kousků mám).

Pouť se uskuteční v sobotu 2. října. Vyjedeme od našeho kostela v 7.30, plánovaný návrat do 19 hodin.

S sebou si vezměte něco k obědu, obnos na vstupné do sázavského kláštera a do skanzenu v Kouřimi. Ještě zbývá několik volných míst, přihlašujte se v sakristii, cena je 400 Kč pro dospělého a 100 Kč pro děti asi tak do 15 let. Ale pokud by byla vaše neúčast závislá na „finančních prostředcích“, obraťte se rozhodně na mě. Chci naplnit autobus pro 50 osob. Na Pastorační radě farnosti jsme se shodli, že po období karantén je nanejvýš potřebné pobýt spolu. Těším se na vaši účast.

Jiří Beran, jáhen (603 966 208)