Před kostel sv. Antonína se vrátil obnovený venkovní kříž

V pátek 9. září byl před kostelem sv. Antonína instalován zrestaurovaný venkovní kříž. Původně sem byl přenesen v roce 1931 z oblasti tzv. „domků“ ve starých Holešovicích, zbouraných při budování komunikace.

Ve středu 14. září, na svátek Povýšení svatého Kříže, požehnal opravený kříž P. Pavel Semela.

Fotografie z obou událostí najdete zde.

Foto: Josef Horník, Jiří Beran a Klára Mikulová.