Informace k prvnímu sv. přijímání

Milí rodiče a děti, které letos přistoupí poprvé ke svátosti smíření a k prvnímu přijímání, již nyní si zapište do svých kalendářů tyto důležité dny a hodiny:

Bezprostřední přípravy ke svátosti smíření na faře s P. Pavlem v pátky vždy ve 14 hodin 26. dubna, 3. května.
První svátost smíření pro děti bude v pátek 17. května od 14 hodin u sv. Antonína.

Bezprostřední příprava na sv. přijímání proběhne v pátek 24. května na faře ve 14 hodin, nácvik v kostele sv. Antonína bude 31. května ve 14 hodin.

V neděli 2. června při mši sv. o 10. hodině přistoupí děti k prvnímu přijímání Eucharistie.