Farní katecheze

Srdečně zdravíme rodiče i děti, zúčastňující se farní katecheze. Se všemi skupinami dětí se sejdeme, jako je obvyklé, tuto středu a ještě 14.června. Zakončení výuky bude ve středu 21.června pro všechny skupiny společné, a to u sv. Klimenta bohoslužbou slova od 16 hodin. Zváni jsou i rodiče, prarodiče, všichni, kdo máte k doprovázení dětí blízko.

P.Pavel Semela, farář
Jiří Beran, jáhen