Farní katecheze

Milí rodiče, dovoluji si upozornit, že farní katecheze ve středu 21. 12. již není. Děti to už ode mě vědí, tak jim věřte :). Příští uvádění do života z víry bude opět ve středu 4. ledna. Protože mnozí z vás odjíždějí na vánoční prázdniny, přeji požehnané prožití bohoslužeb a šťastný návrat.

Jiří Beran, jáhen