Farní katecheze pokračuje – v rodinách!

Jako každou středu, myslím i dnes zvlášť na děti, zúčastňující se odpolední katecheze. V době, kdy dostávají domácí úkoly, se obracím, milí rodiče, na Vás. Při křtu Vašeho dítěte zaznělo (nebo zazní) ve slovech požehnání: „Ať jsou oba rodiče svému dítěti prvními svědky víry, slovem i životem, v Kristu Ježíši, našem Pánu.“

Pro usnadnění tohoto Vašeho úkolu a pro inspiraci si Vám dovoluji poslat odkaz na stránky, kde je nabídka pro práci s dětmi: https://deti.vira.cz/
 (Pro spolupráci s většími dětmi doporučuji stránky: https://www.vira.cz/)

Doporučuji vybrat si den a hodinu, tu pak dodržovat. Věřte, že na chvíle, které s dětmi společně strávíte, budou vzpomínat celý život! To říkám z mé vlastní zkušenosti. Přeji Vám, abyste si vážili času, který nám dobrý Bůh dopřává.

Jiří Beran, jáhen