Duchovní obnova a biskupské návštěvy

3. 3. 2013 v 9.00 hod. se mše sv. zúčastní kardinál D. Duka.

31. 3. 2013 v 9.00 hod. se mše sv. zúčastní biskup V. Malý

Postní duchovní obnova se uskuteční 16. 3. 2013 v 9.00 hod., povede P. Kimák, téma Boží milosrdenství, ve 12.00 hod.pak bude následovat mše sv.