DĚTSKÉ RORÁTY


I o letošním adventu se uskuteční v kostele sv. Klimenta tradiční „dětské roráty“. Konat se budou v sobotu 16. 12. v 7.30. Zvány jsou všechny děti s rodiči, zvláště ty, které chodí na náboženství. 

Letos se tato mše sv. se zpěvem Rorátů koná již podesáté a zváni jsou i všichni ti, kteří jako děti Roráty zažili a chtějí si tuto tradici připomenout. Zváni jsou i všichni hudebníci, kteří v minulých deseti letech Roráty hráli. 

Bude se konat jedna zkouška, na které si vše připomeneme, a proto, kdo by měl zájem se těchto Rorátů zúčastnit, ohlašte se prosím do 25. 11. na adrese psen@centrum.cz.

Miroslav Pšenička