Hospicové občanské sdružení Cesta domů (pobočka Praha-Holešovice)

Adresa: Dukelských hrdinů 616/54, 170 00  Praha-Holešovice

https://www.cestadomu.cz