Bohoslužby o adventu a vánocích 2013

V kolonce "Advent a Vánoce" již můžete nalézt rozpis bohoslužeb a některých akcí, které nás čekají v blížící se době adventní a vánoční.

Především upozorňuji na tyto změny bohoslužeb oproti běžnému rozpisu: v sobotu 7.12. mše není; v pondělí 9.12. je mše ze Slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu od 17.30; v sobotu 14.12. je mše od 12.00 hodin (ranní mše v 8.00 není); v pátek 20.12. je mše od 8.00 hodin (večerní mše od 17.30 není); v pondělí 23.12. a v úterý 24.12. jsou adventní mše s roráty od 8.00 hodin.

Dále upozorňuji na rozšířenou zpovědní službu. Ve dnech 17.-21.12. se zpovídá jako obvykle půl hodiny přede mší, ale také i po mši svaté podle zájmu a počtu penitentů. Využijte, prosím tuto možnost a nenechávejte svátost smíření až na Štědrý den!!