Aktuálně z farnosti

Prodloužená eucharistická adorace, která se v kostele sv. Antonína koná pravidelně každý třetí čtvrtek v měsíci po večerní mši do 22.00, se výjimečně přesouvá na čtvrtek 22. 6.

Setkání společenství Živého růžence v pondělí po večerní mši svaté před synodní skupinkou, tj. od cca 18.45 do 19.30 hod. ve farních místnostech. Všichni jste srdečně zváni.

Setkání synodní skupinky v pondělí 12. 6. od 19.30 na faře.

Do konce června je možnost přihlásit se na farní pouť do Sepekova a Klokot, která se bude konat 7. října 2023.

Uplynulý týden byl bohatý i na fotozpravodajství - na našem webu přibyly fotogalerie z prvního sv. přijímání dětí, z opékání vuřtů na Štvanici a z nedělní poutní bohoslužby s pražským arcibiskupem Janem Graubnerem.