Aktuálně z farnosti

 

Ve čtvrtek 25. 5. 2023 bude po večerní mši svaté u sv. Antonína prodloužena eucharistická adorace až do 22.00. Využijte této příležitosti strávit chvíle v tiché modlitbě před Nejsvětější svátostí.

V neděli 28. 5. oslavíme slavnost Seslání Ducha Svatého. Přijďte na svatodušní vigilii, která se uskuteční v kostele sv. Klimenta v sobotu 27. 5. 2023 od 20.00 hodin. Bohoslužbu tradičně doprovázejí hudbou a zpěvem děti z naší farnosti pod vedením pana regenschori. V neděli budou bohoslužby v kostele sv. Antonína v 8.00, 10.00 a 18.00 hod.

V pátek 2. 6. 2023 se uskuteční jubilejní 15. ročník Noci kostelů. Akce, při které ve večerních hodinách otevře svoje dveře 1515 kostelů a modliteben po celé republice. Jako farnost se k této akci připojíme s programem u sv. Antonína i u sv. Klimenta.

Konání Přednáškodiskuze o manželství v katolické církvi pro páry s jinou citovou orientací, inzerované ve Farních listech na tuto neděli, se ruší.