ADVENTNÍ PUTOVÁNÍ MARIE A JOSEFA DO BETLÉMA


Zveme vás k modlitbě za naši farnost, město a rodiny.

Připojte se do modlitební štafety na jeden adventní den pomocí formuláře, který bude od 22. listopadu k dispozici v sakristii kostela po každé mši svaté. Do vybraného dne napište hůlkovým písmem své jméno a telefonní kontakt. Poznamenejte si také kontakt na člověka v řadě po vás a s ním si včas domluvte předání ikony.

Ti, kteří by se rádi do modlitby zapojili, ale nevycházejí, si mohou domluvit termín a předání ikony telefonicky (sakristie tel. 602 758 379). Ikona bude požehnána a vyslána na cestu po našich domovech v předvečer adventu, tedy 28. listopadu při večerní mši svaté. Ikonu, prosíme, vystavte na pěkném místě ve vaší domácnosti a pomodlete se u ní za naši farnost, její budoucnost i potřebné lidi apod. 

Poslední rodina ji doprovodí k Betlému na mši 24. prosince.

Jiří Zeman, kaplan