ADVENTNÍ PŮLHODINKY

Srdečně zveme k modlitbě za zvuku varhanních improvizací, k rozjímání při četbě z Bible a rozjímání na adventní témata. 

Improvizace je dovednost, která byla svého času obvyklá u interpretů hrajících na jakýkoli hudební nástroj. Dnes se prakticky provozuje pouze okrajově a nejužívanější je u varhan. Když interpret hraje skladbu komponovanou, snaží se co nejlépe naplnit záměry, které měl skladatel, co nejvěrněji tlumočit jeho myšlenku. Improvizátor však hranou hudbu nejen interpretuje, ale v danou chvíli i komponuje. Objevuje se zde tedy mnohem více prvek momentální inspirace, který danou hudbu aktualizuje pro konkrétní příležitost a chvíli, kdy se koná. Čerpá inspiraci z několika zdrojů, jednak z tématu, které zpracovává, a jednak jej ovlivňuje i nástroj, na nějž hraje, a jeho dispozice. Důležitou roli hraje prostor a jeho akustika a v neposlední řadě jistě i duchovní atmosféra, kterou v tomto případě budou navozovat čtená adventní témata a pronášené duchovní promluvy.

Nedaleko od kostela sv. Antonína žil dlouhá léta mistr v tomto oboru, pedagog konzervatoře a AMU, prof. Jaroslav Vodrážka. Ten, když se jej ptali, co je to improvizace a co při improvizaci dělá, odpovídal: „Sděluji posluchačům to, čím mé srdce přetéká“.

1. neděli adventní 3. 12. v 17.00 bude na varhany improvizovat Miroslav Pšenička, duchovní slovo přednese P. Pavel Semela.

3. neděli adventní 17. 12. v 17.00 pak bude interpretem Jakub Janšta, duchovní slovo obstará jáhen Jiří Beran. Obě Půlhodinky se konají v kostele sv. Antonína. Vstupné je dobrovolné.