ADVENTNÍ PŮLHODINKY 2022

Také letos farnost sv. Antonína nabídne všem, kdo by se chtěli v době adventní uprostřed předvánočního shonu zastavit a spočinout na okamžik v krásném prostředí našich chrámů, několik zajímavých akcí.
O koncertním provedení Rorátů v úterý 29. 11. od 19.30 v kostele sv. Klimenta pojednává jiný článek, zajímavou akcí podobného druhu však budou i Adventní půlhodinky. Jejich obsahem jsou varhanní improvizace, doplněné duchovním slovem. Doba adventní je dobou očekávání a přípravy na Vánoce a adventní témata nabízejí množství inspirujících momentů, jež se jistě odrazí ve varhanních improvizacích i přednášených textech a duchovním slově, z kterých se Půlhodinky budou skládat.
Jste zváni do kostela sv. Antonína na 1. neděli adventní 27. 11. v 17.00, na varhany bude improvizovat Miroslav Pšenička, duchovní slovo přednese jáhen Jiří Beran.
Srdečné pozvání platí i pro druhou Adventní půlhodinku, při níž bude improvizovat na 3. neděli adventní 11. 12. od 17.00 Martin Kubát, výborný varhaník a improvizátor, bývalý regenschori katedrály sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Duchovní slovo obstará P. Pavel Semela.
Všichni zájemci o inspirativní hudbu a modlitbu prostřednictvím hudby i duchovního slova a varhanní improvizace jsou srdečně zváni.
Vstupné je dobrovolné.

MgA. Miroslav Pšenička
regenschori kostela sv. Antonína