Adventní duchovní obnova u Gotharda

V sobotu 14.12.2013 proběhne v naší farnosti u sv. Gotharda opět "Adventní duchovní obnova". Začátek obnovy bude v 9.00 hodin na faře u sv. Gotharda. Náplní budou dvě duchovní zamyšlení s přestávkami, v nichž je možno adorovat před vystavenou Nejsvětější Svátostí oltářní, resp. využít možnosti ke svátosti smíření. Obnovu zakončíme mší svatou ve 12.00 hodin v kostele.

Obnovu povede P. Michal Kimák a téma obnovy bude: "Naplněné očekávání".

Bude připraveno i malé pohoštění. Jste srdečně zváni.

Váš P. Michal