Adorace věnovaná farnosti sv. Antonína ve Lvově

Naše farnost se snaží navázat kontakt se sesterskou farností svatého Antonína v ukrajinském Lvově. Bratři minorité, kteří zajišťují duchovní správu v tamním společenství, se nám už ozvali a my teď společně s nimi budeme hledat nejlepší způsob dlouhodobé pomoci.
To, co chceme vedle toho přinášet, je i oběť a modlitba, a proto věnujeme také blížící se čtvrteční prodlouženou adoraci právě našim sestrám a bratřím od svatého Antonína ve Lvově. Všechny vás tak srdečně zveme do našeho farního kostela 17. března. Tichá adorace před Nejsvětější Svátostí navazuje přímo na večerní mši, začíná tedy okolo 18:30 a trvá do 22:00, končí závěrečným požehnáním. Přijďte kdykoli a pobuďte tak dlouho, jak budete moci. 

 


 

Na fotografii kostel sv. Antonína ve Lvově