Adorace: Hledíme na Pána a svěřujeme mu bolest těch, na které doléhají následky války

 O popeleční středě budeme od 19h v kostele svatého Antonína prosit za všechny, na které dopadá utrpení pramenící z války na Ukrajině. 
Budeme myslet i na vojáky, kteří si válku nezvolili ale jsou do ní v taženi. 
Budeme prosit za civilní obyvatele, za umírající i za „mocné“ tohoto světa.
Pane, přijď a vyslyš prosby své rodiny.