Přiblížil se termín, kdy náš současný arcibiskup kardinál Miloslav Vlk
ukončí své působení jako hlava místní církve. On sám nás povzbuzuje,
abychom se naléhavě modlili a Pánu s důvěrou předkládali záležitost jmenování jeho nástupce.

 

Bože, věčný pastýři,
ty sám ustavičně řídíš
a chráníš svou církev;

vyslyš naše prosby a dej,
ať se naším novým
arcibiskupem stane ten,
kdo se ti líbí svatostí života
a bude se o tvůj lid starat
s apoštolskou horlivostí
a láskou.
Pošli nám, prosíme,
takového pastýře,
který zná své ovce
a dává za ně svůj život.
Ty sám, Pane, ukaž,
koho sis vyvolil,
aby nás jako náš nový biskup
učil žít podle evangelia
a ukazovavl nám cestu k tobě.
Prosíme o to skrze Krista,
našeho Pána. Amen.