A JE DOKOLEDOVÁNO – TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2024

Naši malí i větší koledníci už mají pro tento rok hotovo. V letošním roce nám s Tříkrálovou sbírkou pomáhala spousta milých lidí (maminky s dětmi nejen z farnosti sv. Antonína, skauti z oddílu Modrý klíč a další) a já bych jim chtěla z celého srdce poděkovat, protože bez nich by se nám nepodařilo vybrat tak velký finanční obnos.

41 564 Kč je částka, kterou jste vy, milí dárci, věnovali na bohulibý projekt, kterým Tříkrálová sbírka beze sporu je. Patří vám obrovský dík. Jsem neskutečně vděčná, že mezi námi žije spousta dobrých lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Koledníky v ulicích už sice nepotkáte, i nadále však můžete přispívat do Tříkrálové sbírky formou on-line koledy. Jde o bezhotovostní příspěvek do sbírky a lze ho provést na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz. Abychom věděli, že příspěvek chcete darovat právě naší Charitě Praha-Holešovice, prosím, uveďte do formuláře směrovací číslo Prahy 7, tj. 170 00. Do on-line kasiček můžete přispívat až do 30. 4. 2024. Velmi si vaší štědrosti vážíme.

Děkujeme, že pomáháte.

S úctou
Veronika Fajstavrová
ředitelka Charity Praha-Holešovice