Aktivity farnosti

Nedělní adorace u sv. Klimenta

27.12.2008 22:08
Každou neděli od 19.15 hod. je v kostele sv. Klimenta adorace Nejsv. svátosti doprovázená zpěvy (někdy s kytarou). Adorace končí ve 20 hod.

Společenství Živého růžence

26.12.2008 22:52
Společenství živého růžence se po prázdninách sešlo v pondělí dne 12. září na svátek Jména Panny Marie, říjnové setkání je dle plánu v pondělí 10. října 2016, kdy se zahajuje distribuce...

Pro mladší...

26.12.2008 22:09
Spolčo Katíci (věk kolem 17 let) se schází každý pátek od 19 hod. na faře Dukelských hrdinů 54. Modlíme se, diskutujeme, bavíme se a organizujeme akce pro děti v naší farnosti (farní tábor, výlet a...

Pro maminky s dětmi...

26.12.2008 22:07
„Kde jsou dvě nebo tři shromážděny v mém jménu...“ Společenství maminek na mateřské dovolené. Modlení, sdílení radostí i starostí aneb: abychom se z těch našich chlapů a dětí úplně...

Pro starší...

26.12.2008 22:06
Každé úterý odpoledne v 15 hod. se na faře Duk. hrdinů 54 scházejí senioři. Upřímně řečeno těmto setkáním říkáme zjednodušeně "babičky". Tato setkání nejsou určena jen nějakému stálému...

Čtvrteční biblické hodiny

26.12.2008 22:04
Biblická hodina – každý čtvrtek kromě prvního v měsíci na faře Dukelských hrdinů 54. od 20h krátká společná modlitba od 20.15 rozjímání nad texty Písma s P. Pavlem Semelou Kontakt: P....

Výuka náboženství

22.12.2008 22:19
Výuka náboženství ve farnosti sv. Antonína ve školním roce 2015/2016 1.a 2. třída ZŠ     středa 14:30–15:15  3.–5. třída ZŠ      středa...

Panna Maria Uzdravení nemocných

20.12.2007 22:14
Již několik let se snažím rozšiřovat úctu k Panně Marii Uzdravení nemocných, a to prostřednictvím neformálního modlitebního společenství s cílem podporovat nemocné. Některé modlitby na toto téma bych...