Poutní slavnost sv. Antonína (Foto L. Horníková)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

První sv. přijímání dětí (Foto A. Horníková)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Bílá sobota 2017 (Foto Lukáš Fraj)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Velikonoční klapání (Foto Míla Svobodová)

Dětský karneval

Roráty u sv. Klimenta (Foto Eliška Jirešová)

Výročí posvěcení kostela sv. Antonína (Foto Aneta)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

První sv. přijímání dětí 2016 (Foto Karel Soukup)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Fotky ze slavnostní mše ke 100. výročí posvěcení kostela

100 let kostela sv. Antonína v Holešovicích 1. část

____________________________________________________________

100 let kostela sv. Antonína v Holešovicích - 2. část

___________________________________________________________

Foto Roman Albrecht a Richard Horák - Člověk a víra

 

Vzpomínka na P. Aloise

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>