Zprávy z Farních listů č. 9

 

V sobotu 11. listopadu od 20h se uskuteční společný farní ples s organizací Sokol.

 

V pondělí 13. listopadu od 18.45h se na faře sejde k modlitbě Společenství živého růžence.

 

Svátek sv. Klimentačtvrtek 23. listopadu v 18h u sv. Klimenta. Mši sv. bude sloužit biskup Václav Malý – po mši sv. zodpoví dotazy farníků, následovat bude agapé. Dobroty od farníků vítány.

 

V neděli 3. prosince po mši sv. v 10h přijde do kostela sv. Antonína Mikuláš.

 

V neděli 3. prosince od 17h – 1. adventní půlhodinka v kostele sv. Antonína.

 

Ve středu 6. prosince od 19.30h – adventní duchovní obnova (1. část) na faře (Dukelských hrdinů 54).

 

V úterý 12. prosince od 19.30h – roráty, koncertní provedení v kostele sv. Klimenta.

 

Ve středu 13. prosince od 19.30h – adventní duchovní obnova (2. část) na faře.

 

V pátek 15. prosince – přespávání dětí na faře.

 

V sobotu 16. prosince od 7.30h – dětské roráty v kostele sv. Klimenta.

 

V neděli 17. prosince od 17h – 2. adventní půlhodinka v kostele sv. Antonína.

 

Ve středu 20. prosince od 19.30h – adventní duchovní obnova (3. část) na faře.

 

Ve čtvrtek 21. prosince od 19.30h – Česká mše vánoční J. J. Ryby v kostele sv. Antonína.

 

V pondělí 25. prosince se bude na faře konat již tradiční oběd pro lidi bez domova. Účast farníků vítána.

 

V pondělí 25. prosince od 17h – Vánoční koncert v kostele sv. Antonína.

 

Každý první čtvrtek v měsíci je kostel sv. Klimenta s výkladem otevřen veřejnosti od 15 do 17.30h.

 

Každý první pátek v měsíci je u sv. Antonína od 16.30h výstav Nejsvětější Svátosti.

 

Fotografie z žehnání sochy sv. Jana Nepomuckého si můžete prohlédnout v naší Fotogalerii.