Zprávy z FL č. 9/2018

 

V pondělí 12. listopadu a potom 10. prosince od cca 18.45h je na faře pravidelné setkání Společenství živého růžence.

V sobotu 17. listopadu – společný ples farnosti a Sokola.

V pátek 23. listopadu v 18h oslavíme pouť u sv. Klimenta. Večerní mše sv. u sv. Antonína  nebude.

V neděli 2. prosince po mši sv. v 10h přijde Mikuláš. Zároveň to je 1. neděle adventní a 1. neděle v měsíci s pravidelným agapé – můžete přinést něco dobrého k zakousnutí.

V úterý 4. prosince v 19.30h nás v kostele sv. Klimenta potěší svojí hudbou soubor Ritornello – více o tomto koncertě a rorátech ve FL na str. 8.

V pátek 7. prosince budou děti vyrábět a přespávat na faře – více ve FL na str. 8.

V sobotu 8. prosince v 7.30h v kostele sv. Klimenta doprovodí děti hudbou a zpěvem rorátní mši svatou – více ve FL na str. 8.

Ve středy 5., 12. a 19. prosince od 20h bude na faře probíhat Adventní duchovní obnova na téma „Modlitba“. 

V neděli 9. prosince v 15 h v cukrárně Studánka prezentace knížky Dobré a špatné zprávy.

V pondělí 12. listopadu a potom 10. prosince od cca 18.45h je na faře pravidelné setkání SŽR.
 
V sobotu 17. listopadu – společný ples farnosti a Sokola.
 
V pátek 23. listopadu v 18h oslavíme pouť u sv. Klimenta. Večerní mše sv. u sv. Antonína  n e b u d e.
 
V neděli 2. prosince po mši sv. v 10h přijde Mikuláš. Zároveň to je 1. neděle adventní a 1. neděle v měsíci s pravidelným agapé – můžete přinést něco dobrého k zakousnutí.
 
V úterý 4. prosince v 19.30h nás v kostele sv. Klimenta potěší svojí hudbou soubor Ritornello – více      o tomto koncertě a rorátech na str. 8.
 
V pátek 7. prosince budou děti vyrábět a přespávat na faře – více na str. 8.
 
V sobotu 8. prosince v 7.30h v kostele sv. Klimenta doprovodí děti hudbou a zpěvem rorátní mši svatou – více na str. 8.
 
Ve středy 5., 12. a 19. prosince od 20h bude na faře probíhat Adventní duchovní obnova na téma „Modlitba“. 
 
V neděli 9. prosince v l5 h v cukrárně Studánka prezentace knížky Dobré a špatné zprávy.