Zprávy z FL č. 8/2019

  • V měsíci říjnu se pravidelně modlíme růženec před každou večerní mší sv., tj. od 17.30h.
  • V pondělí 14. října od 18.45h se na faře sejde Společenství živého růžence ke společné modlitbě.
  • Ve čtvrtek 24. října se při adoraci od 19 do 21h u sv. Antonína připravíme na výročí posvěcení kostela sv. Antonína.
  • V pátek 25. října v 18h oslavíme posvěcení našeho farního kostela za účasti biskupa Václava Malého.
  • Zájemci o přípravu na biřmování – hlaste se do konce října u P. Pavla Semely nebo Jiřího Berana.
  • V sobotu 9. listopadu se bude konat společný ples se Sokoly z Holešovic. Více informací  FL str. 9.
  • V sobotu 9. listopadu se bude konat podzimní výlet pro děti (více info www.ignisio.cz).
  • V sobotu 23. listopadu oslavíme svátek sv. Klimenta. Od 9h se bude konat v kostele sv. Klimenta „předadventní“ duchovní obnova zakončená ve 12h poutní mší svatou. Večerní mše sv. u sv. Antonína se bude konat jako obvykle v 18h.
  •  V neděli 1. a 15. prosince budou v kostele sv. Antonína adventní půlhodinky.