Zprávy z FL č. 7/2019

 

v  Od úterý 17. do čtvrtka 19. září lze nosit nepotřebné věci po dětech do Rodinného centra Letná. Věci budou rozdávány za dobrovolný příspěvek při sousedském setkání Zažít město jinak. Více viz FL str. 8.

v  V úterý 17. a 24. září od 19.30h se na faře koná přípravné setkání dobrovolníků pro kurzy Alfa.

v  V sobotu 21. září se naše farnost zúčastní sousedské slavnosti Zažít město jinak. Více viz FL str. 8.

v  Ve středu 25. září v 15h zahájíme bohoslužbou u sv. Klimenta katecheze (výuku náboženství) pro děti. Pravidelná výuka začne od 2. října ve stejných časech jako vloni, přihlášky jsou v sakristii u sv. Antonína. Pro zájemce bude opět navazovat zpěv.

v  V měsíci říjnu se budeme opět pravidelně modlit růženec před každou večerní mší sv., tj. od 17.30h.

v  V úterý 1. října v 19.30h začne nový běh kurzů Alfa. Bližší informace viz FL str. 9.

v  V sobotu 5. října se vypravíme na pouť do Jáchymova více viz FL str. 7.

v  V neděli 6. října při mši sv. v 10h nás bude naposledy doprovázet skupina Kapři. Děkujeme za mnohaletý hudební doprovod.

v  V pondělí 14. října od 18.45h se na faře sejde Společenství živého růžence ke společné modlitbě

v  Ve čtvrtek 24. října se při adoraci od 19 do 21h u sv. Antonína připravíme na výročí posvěcení kostela sv. Antonína.

v  V pátek 25. října v 18h oslavíme posvěcení našeho farního kostela za účasti biskupa Václava Malého.

v  V sobotu 9. listopadu se bude konat společný ples se Sokoly z Holešovic. Rezervujte si termín, více informací v příštích Farních listech.