Zprávy z FL č. 7/2018

V sobotu 15. září se před naším kostelem připojíme k akci MČ P7 Zažít město jinak.
Program viz https://zazitmestojinak.cz/locations_/praha/praha-7/strossmayerovo-namesti.
 
Ve středu 26. září – zahájení katecheze dětí (výuky náboženství) v 15h při v kostele sv. Klimenta.
 
V pátek 28. září – pouť ke sv. Václavu do Staré Boleslavi, informace pro běžce FL str. 4.
 
Během září – přihlášky na katechezi dětí a přípravu na biřmování.
 
V sobotu a neděli 6. a 7. října se vypravíme na farní pouť na Horu Matky Boží u Králík. Podrobné informace viz FL str. 1.
 
V pondělí 8. října od 18.45h – setkání Společenství živého růžence na faře. O modlitbě růžence FL str. 5.
 
V úterý 9. října začínají kurzy Alfa. Více viz FL str. 9.
 
Ve dnech 17. a 18. října bude ve farních místnostech farní burza oblečení. Více viz FL str. 7.
 
V sobotu 20. října v 11 hodin při mši svaté v litoměřické katedrále sv. Štěpána oslaví svá jubilea biskup Jan Baxant – viz článek ve FL na str. 6.
V sobotu 15. září se před naším kostelem připojíme k akci MČ P7 Zažít město jinak.
 
 
 • Ve středu 26. zářízahájení katecheze dětí (výuky náboženství) v 15h při v kostele sv. Klimenta.
   
 • V pátek 28. září – pouť ke sv. Václavu do Staré Boleslavi, informace pro běžce FL str. 4.
   
 • Během září přihlášky na katechezi dětí a přípravu na biřmování.
   
 • V sobotu a neděli 6. a 7. října se vypravíme na farní pouť na Horu Matky Boží u Králík. Podrobné informace viz FL str. 1.
   
 • V pondělí 8. října od 18.45h – setkání Společenství živého růžence na faře. O modlitbě růžence FL str. 5.
   
 • V úterý 9. října začínají kurzy Alfa. Více viz FL str. 9.
   
 • Ve dnech 17. a 18. října bude ve farních místnostech farní burza oblečení. Více viz FL str. 7.
   
 • V sobotu 20. října v 11 hodin při mši svaté v litoměřické katedrále sv. Štěpána oslaví svá jubilea biskup Jan Baxant.