Zprávy z FL č. 5/2019

V pondělí 13. května cca v 18.45h se na faře sejde Společenství živého růžence.
V úterý 21. května od 18.45h se v kostele sv. Antonína bude konat poslední organizační schůzka dobrovolníků pro Noc kostelů, více FL str. 9. 
V pátek 24. května se koná Noc kostelů, více ve FL str. 9, program na www.nockostelu.cz.
Z pátku 31. května do soboty 1. června bude v kostele sv. Antonína celonoční adorace. Více ve FL str. 6.
V neděli 2. června v kostele sv. Antonína při mši sv. v 10h přijme skupina dětí první svaté přijímání.
V úterý 4. června od 19.15h na faře nás P. a J. Venclovi seznámí se svými zkušenostmi s misií v Bulharsku, více viz FL str. 4.
V pátek 7. června od 19.30h v kostele sv. Antonína – Koncert barokní duchovní hudby, viz FL str. 9.
V sobotu 8. června od 20 do 21.30h prožijeme Svatodušní vigilii u sv. Klimenta. 
V pondělí 10. června cca v 18.45h se na faře sejde Společenství živého růžence.  
Ve středu 12. června od 18.45 do 21h bude adorace v kostele sv. Antonína, viz FL str. 6.
Ve čtvrtek 13. června oslavíme svátek sv. Antonína, poutní mše sv. bude u Antonína večer v 18h.
V neděli 16. června v 16.30h pořádají opět farníci v Muzeu Bedřicha Smetany Koncert pro radost.

V pondělí 13. května cca v 18.45h se na faře sejde Společenství živého růžence.

 • V úterý 21. května od 18.45h se v kostele sv. Antonína bude konat poslední organizační schůzka dobrovolníků pro Noc kostelů, více FL str. 9
 • V pátek 24. května se koná Noc kostelů, program na www.nockostelu.cz.
 • Z pátku 31. května do soboty 1. června bude v kostele sv. Antonína celonoční adorace. Více ve FL str. 6.
 • V neděli 2. června v kostele sv. Antonína při mši sv. v 10h přijme skupina dětí první svaté přijímání.
 • V úterý 4. června od 19.15h na faře nás P. a J. Venclovi seznámí se svými zkušenostmi s misií v Bulharsku, více viz FL str. 4.
 • V pátek 7. června od 19.30h v kostele sv. Antonína – Koncert barokní duchovní hudby, viz FL str. 9.
 • V sobotu 8. června od 20 do 21.30h prožijeme Svatodušní vigilii u sv. Klimenta.
 • V pondělí 10. června cca v 18.45h se na faře sejde Společenství živého růžence.  
 • Ve středu 12. června od 18.45 do 21h bude adorace v kostele sv. Antonína, viz FL str. 6.
 • Ve čtvrtek 13. června oslavíme svátek sv. Antonína, poutní mše sv. bude u Antonína večer v 18h.
 • V neděli 16. června v 16.30h pořádají opět farníci v Muzeu Bedřicha Smetany Koncert pro radost.