Zprávy z FL č. 10/2019

  • V neděli 15. prosince bude v kostele sv. Antonína adventní půlhodinka, duchovní slovo P. Pavel Semela, na varhany bude improvizovat Miroslav Pšenička.
  • Ve čtvrtek 19. prosince od 19.30h uvádí MČ P7 u sv. Antonína Rybovu Českou mši vánoční a po koncertě cca od 21h do 24h bude možnost adorace Nejsvětější svátosti.
  • V pátek 20. prosince budou děti vyrábět svítilny a přespávat na faře.
  • V sobotu 21. prosince v 7.30h v kostele sv. Klimenta bude mše sv. se zpěvem rorátů.
  • Ve středu 25. prosince organizuje farnost na faře vánoční oběd pro lidi bez domova.
  • Ve středu 25. prosince od 17h bude v kostele sv. Antonína slavnostní vánoční koncert Zpívání u jesliček. Účinkuje: sbor Čeští Madrigalisté, diriguje Veronika Hádková. Program: V. A. Michna,  J. Handel Gallus, V. K. H. Rovenský.
  • V sobotu 28. prosince se uskuteční smírná pouť za potracené děti, jejich rodiče a lékaře.  Více viz FL str. 7.
  • V pondělí 6. ledna 2020 v 19h bude v kostele sv. Antonína Tříkrálový koncert s průvodním slovem P. Semely. Účinkují Kobylský kvartet, ženský sboreček Koňadra z Vracova, Vladimír Doskočil  a Slovácké divadlo UH.
  • V pondělí 13. ledna 2020 od 18.45h se na faře sejde Společenství živého růžence.
  • Od 23. do 29. srpna 2020 se bude konat letní tábor pro děti, více FL str. 6 a www.ignisio.cz