Zprávy z FL č. 10/2018

V neděli 16. prosince po mši sv. v 10h se setkají dobrovolníci Tříkrálové sbírky ve zpovědní místnosti.

V neděli 16. prosince po mši sv. v 10h – sbírka teplého oblečení a hygienických potřeb pro chudé.

Ve středu 19. prosince od 20h bude na faře poslední část duchovní obnovy o modlitbě.

Ve čtvrtek 20. prosince v 19.30h zazní v kostele sv. Antonína Rybova Česká mše vánoční.

V úterý 25. prosince – společný oběd farnosti s bezdomovci a osamělými lidmi na faře.

V pátek 28. prosince – smírná pouť za potracené děti více viz FL str. 10.

Ve dnech 3. až 8. ledna 2019 – Tříkrálová sbírka více viz FL str. 10.