Zprávy z FL č. 8/2018

Každé úterý 9. října až 18. prosince – Kurzy Alfa.

 

Ve dnech 17. a 18. října bude ve farních místnostech farní burza oblečení více viz FL 7.

V sobotu 20. říjnaoslava 70. narozenin Mons. Jana Baxanta v Litoměřicích a výlet pro děti na Okoř.

Ve středu 24. října od 19 hodin celonoční adorace – více viz FL str. 1 a 9.

Ve čtvrtek 25. října – slavnost posvěcení kostela – mše sv. v 18h s biskupem Zdeňkem Wasserbauerem, po mši sv. bude následovat agapé před kostelem.

Ve středu 31. října 10. výročí úmrtí P. Aloise Kánského – 16.30h modlitba u hrobu, 18h mše sv.

Ve čtvrtek 1. listopaduslavnost Všech svatých, mše sv. v kostele sv. Antonína ve 12h a v 18h.

V pátek 2. listopadupamátka všech věrných zemřelých, mše sv. v 8h a 18h u sv. Antonína, ve 12h u sv. Klimenta, v 16h modlitba za zemřelé na hřbitově ve Strojnické.

V sobotu 17. listopaduspolečný ples farnosti a Sokola. Více viz FL str. 10.