Zprávy z FL č. 6/2019

  • V neděli 16. června v 17h pořádají opět farníci v Muzeu Bedřicha Smetany Koncert pro radost – pozvánka FL na str. 9.
  • V sobotu 21. září se naše farnost zúčastní sousedské slavnosti Zažít město jinak. Nápady k obohacení programu můžete zasílat na adresu: skupinaantonin@gmail.com. Více viz FL str. 9.
  • V sobotu 5. října se vypravíme na pouť po stopách pracovních táborů na Jáchymovsku – více viz FL str. 9. Hlaste se u Jiřího Berana.