Zprávy z FL 5/2018

 • V neděli 13. května po mši sv. v 10h budou osobně představeni kandidáti do nové PRF.
 • V úterý 15. května bude na hřbitově ve Strojnické ulici uložení nevyzvednutých uren.
 • V sobotu 19. května bude v 10h biskupské svěcení Mons. ThLic. Ing. Zdenka Wasserbauera, Th.D. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. 
 • V sobotu 19. května ve 20h oslavíme v kostele sv. Klimenta Svatodušní vigilii. Miroslav Pšenička připravuje s dětmi hudební doprovod. Ten den večerní mše sv. u sv. Antonína nebude.
 • V neděli 20. května oslavíme Hod Boží svatodušní. Ten den budou probíhat také volby do nové PRF po všech mších svatých.
 • V úterý 22. května po večerní mši sv. cca v 18.45 se bude konat schůzka dobrovolníků pro Noc kostelů.
 • V pátek 25. květnaNoc kostelů. Více o programu v kostelích naší farnosti na www.nockostelu.cz.
 • V neděli 27. května po mši sv. v 10h bude beseda s Kateřinou Koubovou, bude též možnost vznést dotazy.
 • V měsíci květnu se před večerní mší sv. modlíme růženec a po mši sv. je májová pobožnost.
 • V neděli 3. června při mši sv. v 10h přistoupí 9 dětí k prvnímu sv. přijímání.
 • Ve středu 13. června oslavíme svátek sv. Antonína. Mši sv. v 18h bude celebrovat P. Michal Slavík a po ní bude před kostelem agapé.
 • Na sobotu a neděli 6. a 7. října připravujeme farní pouť na Horu Matky Boží u Králík. Přihlašujte se v sakristii do konce června.