Zprávy z FL 4/2018

 • V neděli 15. dubna se bude u sv. Antonína při mši sv. v 10h udílet společná svátost nemocných.
   
 • Ve dnech 20. až 23. dubnanávrat kardinála Berana do vlasti. 
   
 • V sobotu 12. květnapouť na Svatou Horu
   
 • V neděli 13. května po mši sv. v 10h se osobně představí kandidáti do nové PRF.
   
 • V sobotu 19. května bude v 10h biskupské svěcení Mons. ThLic. Ing. Zdenka Wasserbauera, Th.D. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.
   
 • V sobotu 19. května ve 20h oslavíme v kostele sv. Klimenta Svatodušní vigilii. Ten den  nebude  večerní mše sv. u sv. Antonína.
   
 • V neděli 20. května oslavíme Hod Boží svatodušní. Ten den budou probíhat také volby do nové PRF po všech mších svatých.
   
 • V úterý 22. května po večerní mši sv. cca v 18.45 se bude konat schůzka dobrovolníků pro Noc kostelů.
   
 • V pátek 25. květnaNoc kostelů. Více o programu v  kostelích naší farnosti na www.nockostelu.cz.
   
 • V měsíci květnu se před večerní mší sv. modlíme růženec a po mši sv. bude májová pobožnost.