Zprávy z FL 3/2018

 

 

 • V pondělí 12. března od 18.45h se na faře sejde Společenství živého růžence.
 • V úterý 13. března od 19.30h na faře – postní duchovní obnova (2. část).
 • V neděli 18. března od 17h bude v kostele sv. Antonína 2. postní půlhodinka.
 • V úterý 20. března od 19.30h na faře – postní duchovní obnova (3. část).
 • V sobotu 24. března od 18h v kostele sv. Antonína se bude konat kající bohoslužba. Mše sv. ten večer nebude.
 • Do neděle 25. března odevzdávejte v sakristii návrhy na členy nové Pastorační rady farnosti.
 • V sobotu 7. dubna se koná Národní pochod pro život a rodinu.
 • V pondělí 9. dubna od 18.45h se na faře sejde Společenství živého růžence.
 • V neděli 15. dubna se bude u sv. Antonína při mši sv. v 10h udílet společná svátost nemocných.
 • V sobotu 12. květnapouť na Svatou Horu.
 • V sobotu 19. května – biskupské svěcení Zdeňka Wasserbauera v katedrále.
 • V pátek 25. května – Noc kostelů.