Zprávy z Farních listů č. 8

 

V sobotu 14. října od 20h bude v kostele sv. Antonína předvedeno divadelní představení Oráč a smrt.

 

V neděli 15. října uplynou již tři roky ode dne, kdy P. Michal Kimák byl od kostela odvezen do nemocnice. Na něj i ostatní nemocné kněze a s prosbou o nová kněžská a duchovní povolání vzpomeneme při pravidelné adoraci u sv. Klimenta od19.15h.

 

Ve středu 25. října oslavíme 103. výročí posvěcení kostela sv. Antonína při mši sv. v 18h, kterou bude sloužit P. Matúš Kocian. Po mši sv. bude před kostelem agapé.

 

 V měsíci říjnu se každý den před večerní mší sv. modlíme v kostele sv. Antonína od 17.30h růženec.

 

Ve středu 1. listopadu oslavíme Slavnost všech svatých v kostele sv. Antonína při mši sv. ve 12 a 18h.

 

Ve čtvrtek 2. listopadu – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše sv. budou u sv. Antonína v 7.30  a 18h a u sv. Klimenta ve 12h. Na hřbitově ve Strojnické ulici se společně pomodlíme za zemřelé v 16h.

 

V neděli 5. listopadu po mši sv. v 10h se přesuneme na hřbitov u sv. Klimenta, kde bude požehnána restaurovaná socha sv. Jana Nepomuckého. Následovat bude agapé, dobroty od farníků vítány.

 

V pondělí 6. listopadu v 16h se na faře sejdou maminky s malými dětmi k Chváličkám.

 

V sobotu 11. listopadu od 20h se uskuteční společný farní ples s organizací Sokol.

 

V pondělí 13. listopadu od 18.45h se na faře sejde k modlitbě Společenství živého růžence.

 

Svátek sv. Klimenta oslavíme ve čtvrtek 23. listopadu v 18h u sv. Klimenta, mši sv. bude sloužit biskup Václav Malý – po mši sv. zodpoví dotazy farníků, následovat bude agapé, dobroty od farníků vítány.

 

Každý první čtvrtek v měsíci je kostel sv. Klimenta s výkladem otevřen veřejnosti od 15 do 17.30h.

 

Každý první pátek v měsíci je u sv. Antonína od 16.30h výstav Nejsvětější Svátosti.