Zprávy z Farních listů č. 7

Ve středu 27. září od 15 bude v kostele sv. Klimenta zahájena výuka náboženství. Přihlášky na náboženství a do dětského pěveckého sboru jsou k dispozici v sakristii.

 

Ve čtvrtek 28. září se koná ve Staré Boleslavi Národní svatováclavská pouť. Program pouti najdete např. na https://brandysko.cz/narodni%2Dsvatovaclavska%2Dpout%2D2017/d-42136/p1=26833. Sraz účastníků běžecké pouti bude v 6h před kostelem sv. Antonína.

Nový cyklus kurzů Alfa bude v naší farnosti probíhat ve farních místnostech od 3. října do 12. prosince, vždy v úterý od 19.30h. Letáčky s programem jsou k dispozici vzadu v kostele sv. Antonína.

 

Pravidelná výuka náboženství a setkání dětského sboru začne ve středu 4. října.

V sobotu 7. října se společně vypravíme na farní pouť do Waldsassen.

V pondělí 9. října od cca 18.45h se na faře sejde Společenství živého růžence.

 

O víkendu 13.–15. října organizuje společenství mládeže víkendovku pro děti.

V sobotu 14. října od 20h bude v kostele sv. Antonína předvedeno divadelní představení Oráč a smrt.

Ve středu 25. října oslavíme 103. výročí posvěcení kostela sv. Antonína při mši sv. v 18h.

 

V měsíci říjnu se každý den před večerní mší sv. modlíme v kostele sv. Antonína od 17.30h růženec.

Každý první čtvrtek v měsíci je kostel sv. Klimenta s výkladem otevřen veřejnosti od 15 do 17.30h.

Každý první pátek v měsíci je u sv. Antonína od 16h výstav Nejsvětější Svátosti.

 

V sobotu 11. listopadu se uskuteční společný farní ples s organizací Sokol.