Zprávy z Farních listů č. 6/2017

V neděli 11. června od 16h se ve Smetanově muzeu koná již desátý Koncert pro radost, který pořádají naši farníci.

 

V úterý 13. června v 18h oslavíme v kostele sv. Antonína svátek patrona našeho farního kostela.

 

Ve čtvrtek 15. června je Slavnost Těla a Krve Páně. Mše sv. budou u sv. Antonína ve 12 a 18h. V katedrále sv. Víta bude mše sv. s  průvodem od 17h a budou na ní hrát KaPři.

 

V pondělí 19. června cca od 18.45h se na faře sejde Společenství živého růžence.

 

Během prázdnin jsou mše sv. v neděli v 10 a 18 h (odpadá mše sv. v 8 h) a ostatní dny v 18 hodin (není čtvrteční mše v 12 h). Adorace v první pátky začíná v 16:30 (změna začátku). Ostatní pravidelné aktivity (společenství, biblické hodiny apod.) během prázdnin neprobíhají.

 

Od neděle 20. srpna do soboty 26. srpna se bude konat farní tábor v Hrádku u Vlašimi pro děti od   6 do 10 let a od 11 do 13 let. Více viz https://spolco.eu/tabor, e-mail katici@spolco.eu.