Zprávy z Farních listů č. 5/2017

V sobotu 13. května se uskuteční farní pouť za nemocné a za P. Michala Kimáka do Hájku. Většina poutníků pojede vlakem č. 122 v 8.32 z Hlavního nádraží do stanice Chýně, odkud to je pěšky cca 2,5 km. Mši sv. budeme spolu s ostatními poutníky slavit v 11h. Organizovaná běžecká pouť se ruší.

 

V neděli 14. května od 13.30h pořádá NG v Klášteře svaté Anežky zahradní slavnost pro děti. Vstup volný.

 

Od pátku 19. května do neděle 21. května se bude konat víkendovka pro děti, kterou bude pořádat stejný tým jako farní tábor. Pro aktuální informace navštivte web https://spolco.eu/vikendovka2017.

 

 

V pondělí 22. května cca od 18.45h se na faře sejde Společenství živého růžence.

 

V sobotu 3. června od 18h oslavíme v kostele sv. Klimenta Vigilii Slavnosti seslání Ducha svatého. Večerní mše sv. v kostele sv. Antonína nebude. Po mši svaté bude následovat agapé před kostelem.

 

 

V pátek 9. června se opět uskuteční Noc kostelů. Blíže k programu na  www.nockostelu.cz/?k=praha.  Přípravná schůzka k Noci kostelů se koná v úterý 6. června od 19h v kostele sv. Antonína. PRF žádá farníky k účasti na Noci kostelů a pomoci při její organizaci.

 

V neděli 11. června od 16h se ve Smetanově muzeu koná Koncert pro radost, který pořádají naši farníci.

 

V úterý 13. června v 18h oslavíme v kostele sv. Antonína svátek patrona našeho farního kostela.

 

 

Ve čtvrtek 15. června je Slavnost Těla a Krve Páně. Mše sv. budou u sv. Antonína ve 12 a 18h.

 

V pondělí 19. června cca od 18.45h se na faře sejde Společenství živého růžence.

 

Od neděle 20. srpna do soboty 26. srpna se bude konat farní tábor v Hrádku u Vlašimi pro děti od   6 do 10 let a od 11 do 13 let. Více viz https://spolco.eu/tabor, e-mail katici@spolco.eu.