Zprávy z FL č. 3/2019

Do konce března je možno v sakristii přispět do sbírky na dostavbu kostela na Lhotce.
 
 • Každý pátek v postní době se modlíme od 17.30h v kostele sv. Antonína křížovou cestu. V pátek 29. března bude křížová cesta zaměřena na děti, jsou zvány k účasti. 
   
 • V neděli 17. a 31. března od 17h budou v kostele sv. Antonína postní půlhodinky, postní hudba ve spojení s biblickými texty a duchovním slovem P. Pavla Semely. 
   
 • V sobotu 6. dubna od 9h bude v kostele sv. Klimenta postní duchovní obnova, zakončená mší svatou ve 12h. Program viz FL str. 9.
   
 • V sobotu 13. dubna od 18h se bude konat v kostele sv. Antonína kající bohoslužba. Mše sv. ten večer nebude.
   
 • V úterý 23. dubna 2019 v 19.30h se na faře (v horních místnostech) uskuteční schůzka pořadatelů a dobrovolníků pro Noc kostelů.
   
 • V pátek 24. května se uskuteční v obou našich kostelích Noc kostelů.