Zprávy z FL č. 2/2018

 

 • V pondělí 12. února od 18.45h se na faře sejde Společenství živého růžence.
 • Popeleční středou 14. února začíná postní doba, je to den přísného postu. Mše svaté s udílením popelce budou u sv. Antonína ráno v 7.30 a večer v 18h.
  Křížovou cestu se budeme modlit po celou dobu postní každý pátek od 17.30 hod. Na Velký pátek bude křížová cesta v 15.00 hodin.
 • V neděli 25. února od 17h bude v kostele sv. Antonína 1. postní půlhodinka.
 • V úterý 6. března od 19.30h na faře – postní duchovní obnova (1. část).
 • V pondělí 12. března od 18.45h se na faře sejde Společenství živého růžence.
 • V úterý 13. března od 19.30h na faře – postní duchovní obnova (2. část).
 • V neděli 18. března od 17h bude v kostele sv. Antonína 2. postní půlhodinka.
 • V úterý 20. března od 19.30h na faře – postní duchovní obnova (3. část).
 • V sobotu 24. března od 18h v kostele sv. Antonína se bude konat kající bohoslužba. Mše sv. ten večer nebude.
 • Do 25. března odevzdávejte v sakristii návrhy na členy nové Pastorační rady farnosti.
 • V neděli 15. dubna se bude u sv. Antonína při mši sv. v 10h udílet společná svátost nemocných.