Zprávy z FL 1/2018

  • V neděli 14. ledna 2018 od 17hKoncert pro radost v Muzeu Bedřicha Smetany na Novotného lávce.
  • V sobotu 27. ledna 2018 od 19.30hspolečný ples farností sv. Antonína, Vojtěcha a CČE v Domovině, Na Maninách 32a.
  • Popeleční středou 14. února začíná postní doba, mše sv. s udílením popelce ráno v 7.30 a večer v 18h.
  • Farní tábor se uskuteční v termínu 19. – 25. srpna 2018. Více informací dodám v průběhu jara. - Za organizační tým Ondřej Šimer

  • Společenství živého růžence se v novém roce 2018 sešlo v pondělí dne 8. 1. 2018. Další setkání jsou podle původního plánu vždy každé druhé pondělí v měsíci, nejbližší jsou tedy 12. 2. a 12. 3. 2018, a to na faře po večerní mši svaté, tj. cca od 18:45h.
    Probíhá rozdávání nových rozpisů naší modlitby pro období od 28. 1. 2018. Vytisknuté rozpisy pro ty, kdo nemají e-mailový kontakt nebo možnost tisku, jsou k dispozici v sakristii kostela sv. Antonína, ostatním byly zaslány e-mailovou cestou. Na všechna setkání stejně jako k růžencové modlitbě jste všichni srdečně zváni.
    Za společenství živého růžence s přáním požehnaného roku 2018 Marie Kostelecká