Výuka náboženství 2019/20

Výuka náboženství ve farnosti sv. Antonína ve školním roce 2019/2020

1. třída ZŠ             středa 14:00–14:30

2. a 3. třída ZŠ      středa 14:30–15:15

4. a 5. třída ZŠ       středa 15:15–16:00  

6.–9. třída ZŠ        středa 16:00–16:45     

Základní informace o výuce:

  • Katecheze bude ve farních prostorách (Dukelsých hrdinů 54, Praha 7). Podle potřeby může probíhat venku nebo v kostele.
  • Zahájení výuky bude pro všechny děti 25. 9. 2019 v 15:00 při bohoslužbě slova v kostele sv.Klimenta, pravidelná výuka na faře začne 2. 10. 2019.
  • Kontaktní osobou je Pavel Semela (777 085 705, pavel.semela@knez.cz) pro nejmladší a nejstarší skupinu
    Jiří Beran (603 966 208), jberan@upcmail.cz ) pro 2.–5. třídu.
  • Katecheze se nekoná během prázdnin, státních svátků a ve Svatém týdnu.
  • V případě nepřítomnosti prosím dítě telefonicky, mailem nebo písemně omluvte.

Přihlášky jsou k dispozici v sakristii nebo ke stažení zde.