Výuka náboženství 2017/18

Výuka náboženství ve farnosti sv. Antonína ve školním roce 2017/2018

1.a 2. třída ZŠ     středa 14:30–15:15 

3.–5. třída ZŠ      středa 15:15–16:00  

6.–9. třída ZŠ     středa 16:00–16:45     

Základní informace o výuce:

  • Katecheze bude ve farních prostorách (Dukelsých hrdinů 54, Praha 7). Podle potřeby může probíhat venku nebo v kostele.
  • Zahájení výuky bude pro všechny děti 27. 9. 2017 v 15:00 při bohoslužbě slova v kostele sv.Klimenta, pravidelná výuka na faře začne 4. 10. 2017.
  • Kontaktní osobou je Pavel Semela (777 085 705, pavel.semela@knez.cz) pro nejmladší a nejstarší skupinu a Mariusz Walczak (605 911 061), nietykalnymsw@poczta.onet.pl) pro 3.–5. třídu.
  • Kontaktní osobou dětského sboru je Miroslav Pšenička (777 089 932, psen@centrum.cz).
  • Katecheze se nekoná během prázdnin, státních svátků a ve Svatém týdnu.
  • V případě nepřítomnosti prosím dítě telefonicky, mailem nebo písemně omluvte.

Přihlášky jsou k dispozici v sakristii nebo ke stažení zde.