Čtvrteční biblické hodiny

Biblická hodina – každý čtvrtek kromě prvního v měsíci na faře Dukelských hrdinů 54.

od 20h krátká společná modlitba

od 20.15 rozjímání nad texty Písma s P. Pavlem Semelou

Kontakt: P. Pavel Semela: pavel.semela@knez.cz, tel. 777 085 705