Svatodušní vigilie v sobotu 3. června

V SOBOTU 3. 6. 2017

 

SE VIGILIE SLAVNOSTI SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

BUDE KONAT V KOSTELE SV. KLIMENTA VE 20.00 hod.

 

(MŠE SV. v kostele sv. Antonína v 18.00 NEBUDE.)