SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮŽENCE

Společenství živého růžence zdraví všechny své členy i ostatní farníky. Naposledy v tomto roce jsme se sešli na faře v pondělí 9. 12. 2019 ke společné modlitbě a sdílení a setkání to bylo opravdu požehnané.

Na rok 2020 plánujeme zachovat stávající praxi setkávání, a to každé 2. pondělí v měsíci, kromě hlavních prázdnin. Příští setkání je tedy naplánované na pondělí 13. 1. 2020 opět od cca 18:45hod na faře, věřím, že se sejdeme naplněni krásou právě prožitých Vánoc…. Jste tedy srdečně zváni, a to i k zapojení se v průběhu setkání, kdo nezvládne časově přijít na začátek (setkání trvá asi 1,5hod).

Stále je možnost se zapojit do společné modlitby naší farnosti, stačí ponechat na sebe kontakt v sakristii kostela sv. Antonína nebo se přihlásit na kontakt uvedený na nástěnce našeho společenství v předsíni kostela sv. Antonína.

Za společenství živého růžence klidný a Božími milostmi naplněný konec doby adventní a radostné prožití příchodu Spasitele přeje 

 Marie Kostelecká