Společenství Živého růžence

 

Společenství živého růžence zdraví všechny své členy i ostatní farníky. Naposledy v tomto roce jsme se sešli na faře v pondělí 9. 12. 2019 ke společné modlitbě a sdílení a setkání to bylo opravdu požehnané.

Na rok 2020 plánujeme zachovat stávající praxi setkávání, a to každé 2. pondělí v měsíci, kromě hlavních prázdnin. Příští setkání je tedy naplánované na pondělí 13. 1. 2020 opět od cca 18:45hod na faře, věřím, že se sejdeme naplněni krásou právě prožitých Vánoc…. Jste tedy srdečně zváni, a to i k zapojení se v průběhu setkání, kdo nezvládne časově přijít na začátek (setkání trvá asi 1,5hod).

Stále je možnost se zapojit do společné modlitby naší farnosti, stačí ponechat na sebe kontakt v sakristii kostela sv. Antonína nebo se přihlásit na kontakt uvedený na nástěnce našeho společenství v předsíni kostela sv. Antonína.

Za společenství živého růžence klidný a Božími milostmi naplněný konec doby adventní a radostné prožití příchodu Spasitele přeje             

 Marie Kostelecká  

Noví zájemci, cítíte-li sounáležitost s farností sv. Antonína a můžete-li si denně (kdykoli a kdekoli) vyhradit pár minut pro modlitbu jednoho desátku růžence, neváhejte a připojte se k nám.
Jak to udělat? Stačí nechat na sebe kontakt v sakristii kostela sv. Antonína nebo na e-mailové adrese kostelecka7@seznam.cz , Karolína Kykalová (724 308 425), nebo se dostavit na naše setkání do farních místností Dukelských hrdinů 54 (můžete přijít i naprosto nezávazně).

-mk-