Společenství Živého růžence

 

Společenství živého růžence se po prázdninách sejde, dá-li Pán, v pondělí dne 13. 9. 2021 ke společné
růžencové modlitbě po večerní mši svaté, tj. asi od 18:45 hod. na faře, jak bylo již v červnu avizováno.

Stále nejsou obsazena všechna místa v rozpisech, kdo byste chtěli zkusit se zapojit, neváhejte a nechte, prosím, na mé jméno svůj kontakt v sakristii kostela svatého Antonína.

Nové rozpisy růžencové modlitby pro naše společenství na období od 11. 7. 2021 pro ty, kteří nedisponují e-mailovou adresou, byly ponechány v sakristii kostela sv. Antonína a stále některé zůstaly dosud nevyzvednuty. 

Hodně duchovních plodů z věrného setrvávání v modlitbě s naším společenstvím za společenství živého růžence přeje 

 Marie Kostelecká  

Noví zájemci, cítíte-li sounáležitost s farností sv. Antonína a můžete-li si denně (kdykoli a kdekoli) vyhradit pár minut pro modlitbu jednoho desátku růžence, neváhejte a připojte se k nám.
Jak to udělat? Stačí nechat na sebe kontakt v sakristii kostela sv. Antonína nebo na e-mailové adrese kostelecka7@seznam.cz , Karolína Kykalová (724 308 425), nebo se dostavit na naše setkání do farních místností Dukelských hrdinů 54 (můžete přijít i naprosto nezávazně).

-mk-