Společenství Živého růžence

 

Společenství živého růžence se v novém roce 2018 sešlo v pondělí dne 8. 1. 2018. Další setkání jsou podle původního plánu vždy každé druhé pondělí v měsíci, nejbližší jsou tedy 12. 2. a 12. 3. 2018, a to na faře po večerní mši svaté, tj. cca od 18:45h.
Probíhá rozdávání nových rozpisů naší modlitby pro období od 28. 1. 2018. Vytisknuté rozpisy pro ty, kdo nemají e-mailový kontakt nebo možnost tisku, jsou k dispozici v sakristii kostela sv. Antonína, ostatním byly zaslány e-mailovou cestou. Na všechna setkání stejně jako k růžencové modlitbě jste všichni srdečně zváni.
 

Za společenství živého růžence Marie Kostelecká  

Noví zájemci, cítíte-li sounáležitost s farností sv. Antonína a můžete-li si denně (kdykoli a kdekoli) vyhradit pár minut pro modlitbu jednoho desátku růžence, neváhejte a připojte se k nám.
Jak to udělat? Stačí nechat na sebe kontakt v sakristii kostela sv. Antonína nebo na e-mailové adrese kostelecka7@seznam.cz nebo se dostavit na naše setkání do farních místností Dukelských hrdinů 54 (můžete přijít i naprosto nezávazně).

-mk-