První sv. přijímání a svátek sv. Antonína

 

V neděli 11. června přijala skupina děti z naší farnosti poprvé Tělo Páně a v úterý 13. června  jsme oslavili svátek sv. Antonína, patrona našeho farního kostela. Fotky z obou akcí můžete zhlédnout v naší Fotog alerii.